Zwroty i reklamacje

Reklamacja
Jeżeli stwierdzisz wady w otrzymanym zamówieniu możesz zgłosić reklamację. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Produkt wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli nie ma takiej możliwości – otrzymasz zwrot środków. Zwrot należności odbywa tym samym kanałem, za pośrednictwem którego otrzymaliśmy płatność.

Zwrot towaru
Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie sklep informuje, na podstawie art. 23 Ustawy o prawach konsumenta, że Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku ponieść koszty odesłania towaru do sklepu.

Adres do wysyłki produktu

Unique Forms
ul. Kolejowa 36
26-500 Szydłowiec

Wzory formularzy do pobrania:

Shopping Cart