Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego UNIQUE FORMS

ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA ADRES MAILOWY shop@uniqueforms.pl

Sklep internetowy działający pod adresem https://uniqueforms.pl/prowadzony jest przez firmę UNIQUE FORMS z siedzibą w Nowej Wsi.

NIP: 549 241 46 19
REGON: 122404077

Dane adresowe: 
UNIQUE FORMS JULIA SROCZYŃSKA
ul. Paderewskiego 3
32-651 Nowa Wieś
tel. (48) 691 827 900

Dane bankowe:
Nr rachunku:
PLN: 81109017400000000146963171
SWIFT: WBKPPLPP

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Firma UNIQUE FORMS prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny https://uniqueforms.pl/
2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i sprzedawcę – firmę UNIQUE FORMS.
6. Firma UNIQUE FORMS zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu – faktura VAT.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a sprzedawcą – firmą UNIQUE FORMS. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie/przekazanie Kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://uniqueforms.pl/ i dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.
2. Zamówienia można składać poprzez:
a) „koszyk” znajdujący się na stronie sklepu – 24 h;
b) e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – 24 h w dni robocze;
c) wysyłając zamówienie na adres zamówienia shop@uniqueforms.pl – 24 h w dni robocze;
d) telefonicznie – w godzinach 9.00–15.00 od poniedziałku do piątku.
3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia, w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.
5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) z dostawą na terenie Polski: przelew bankowy;
b) z dostawą poza granice Polski: przelew bankowy.
6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).
7. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu dokonania płatności.
8. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez firmę UNIQUE FORMS jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Kupującego.
9. Jeśli na fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.
10. W przypadku zamówień powyżej kwoty 300 PLN lub produktów ustalonych telefonicznie lub e-mailem sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez Kupującego.

§3. KOSZT I CZAS DOSTAWY
1. Sklep dostarcza przesyłki do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Sklep umożliwia odbiór osobisty zamówień.
3. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
5. Sklep ściśle przestrzega zasad higieny i postępuje zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i wdrożone procedury niektóre wysyłki mogą się wydłużyć.

Koszty wysyłek są wyliczane z gabarytów produktów oraz kosztów wysyłek kurierskich.
Czas i godzina dostawy to 1–2 dni robocze w zależności od miejsca dostarczenia przesyłki. Przesyłki dostarczane są zazwyczaj od około godziny 9.00 do godziny 16.00.
W niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od miejsca dostarczenia przesyłki lub zdarzeń losowych.
Wnoszenie:

W przypadku przesyłek standardowych (paczka) o wadze poniżej 30 kg i objętości 0,2 mkoszt przesyłki obejmuje wniesienie.
W przypadku większych paczek i przesyłek paletowych kurier nie ma obowiązku wniesienia paczki do budynku (np. na piętro, pod drzwi mieszkania). Obowiązek rozładunku oraz wniesienia przesyłki leży wówczas po stronie odbiorcy.

PAMIĘTAJ:
O wysyłce informujemy e-mailem. Podajemy nr przesyłki i dane kontaktowe nie do kierowcy, lecz do firmy kurierskiej. Na podstawie numeru paczki przesyłkę można śledzić na stronie firmy kurierskiej. Przed przyjazdem kurier w większości przypadków zadzwoni do Ciebie, aby ustalić godzinę doręczenia przesyłki, jednak nie jest to jego obowiązkiem. Dodatkowe opcje, jak np. dostawa po godzinie 16.00, są dodatkowo płatne i prosimy ustalić taką możliwość przed zakupem z obsługą sklepu.

Doręczenie przesyłki i obowiązki klienta:
Prosimy o bezwzględne sprawdzenie paczek przy kurierze!
Jeśli ma miejsce któraś z poniżej wymienionych sytuacji, kurier ma obowiązek od razu spisać protokół uszkodzenia paczki. Jest to konieczne do wszczęcia procedury reklamacji.
Należy zwrócić uwagę, czy opakowanie nie jest uszkodzone. To bardzo ważne – jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób naruszone, kurier musi wpisać ten fakt do protokołu reklamacyjnego (adnotacja z dokładnym opisem, jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie: rozdarcie/ wgniecenie, ile ma cm). Jest to jeden z kluczowych argumentów przy składaniu reklamacji.
Po rozpakowaniu przesyłki (również przy kurierze) należy sprawdzić jej zawartość, np. czy blat nie posiada odprysków, czy fronty nie są pęknięte. Adnotacja o uszkodzeniu zwartości paczki musi się znaleźć w protokole, z dokładnym opisem, jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie (wgniecenie/wyszczerbienie/ułamanie, ile ma cm).
Zalecamy fotografowanie na bieżąco uszkodzeń. Jest to jeden z podstawowych dowodów winy kuriera, dołączanych do protokołu reklamacyjnego.
Jeżeli kurier nie chce być przy otwarciu paczki lub odkryją Państwo wewnętrzne uszkodzenie przedmiotu po jego odejściu, maja Państwo 7 dni na wezwanie kuriera do spisania protokołu uszkodzenia paczki.

§4. REKLAMACJE I ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy UNIQUE FORMS z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
3. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzić w obecności kuriera stan paczki i jej zawartość. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony w obecności kuriera oraz zdjęcie uszkodzonego towaru.
4. Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie sklep informuje, na podstawie art. 23 Ustawy o prawach konsumenta, że Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku ponieść koszty odesłania towaru do sklepu.

Adres magazynu do wysyłki produktu:
Unique Forms
ul. Kolejowa 36
26-500 Szydłowiec

5. Produkty według indywidualnego projektu nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową (będzie to równoważne z odznaczeniem checkboxa znajdującego się pod formularzem zamówienia). Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.

§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest UNIQUE FORMS. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: shop@uniqueforms.pl
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego (jeśli zapisał się np. na newsletter).
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą: dział księgowości, dział logistyki (w tym firmy kurierskie), marketing.
4. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
9. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.
11. UNIQUE FORMS posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
3. Konsumenci mają również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych https://uniqueforms.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Dbałość o prawa Konsumenta jest jednym z priorytetów działalności firmy UNIQUE FORMS, stąd postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa i wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta i te przepisy należy stosować.

Shopping Cart